VISO: Energie opslaan met een STEM-project, dat geeft je energie!

Dat je dagelijks energie verbruikt, lijkt vanzelfsprekend: denk maar aan je smartphone, pen device, de tv... Maar onze energievoorraden zijn beperkt!

Energie sparen levert naast een beter milieu ook winst op en is belangrijk voor de toekomst. Lichten doven, toestellen uitschakelen, zuinig omspringen met water, het vraagt een kleine inspanning, maar brengt op termijn heel wat op.

De leerlingen van 5 STEM – Techniek wetenschappen zijn met deze problematiek aan de slag gegaan in een STEM-project over energie-opslag, aangeboden door de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Volgende vragen kwamen aan bod tijdens het leerproject. Welke energiebronnen bestaan er? Welke vormen van energie gebruiken we en hoe evolueert ons energieverbruik doorheen de tijd?

Een voorbeeld van een energiedrager is de batterij. Daarom vormen batterijen het centrale thema van de experimenteermodules.

Door hen met dit boeiende en leuke project in contact te brengen, hopen we interesse op te wekken bij de leerlingen, want technologie is leuk en verrijkend!