Open blik

naar

gezondheid

Sport en bewegen

Sporten en bewegen draagt bij tot een gezonde levensstijl, helpt bij het leggen van sociale contacten tussen leerlingen (ontmoeten en samenwerken) en zorgt voor de mentale ontwikkeling (discipline, concentratie en zelfbeeld).

Aandacht op gezonde leerlingen

De school kan een belangrijke rol spelen in de gezondheid van haar leerlingen. Het is de plaats waar kinderen na thuis de meeste tijd doorbrengen en in contact staan met vrienden.

Onze scholen besteden structureel aandacht aan gezondheid en ontwikkelen een positieve houding tegenover een gezonde levensstijl. We stimuleren gezond gedrag via aangepaste infrastructuur en een doelgerichte focus in het beleid (gezonde voeding, beweegmomenten, mentaal welzijn).

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Vorming is bijdragen aan een gezonde levensstijl, met aandacht voor het mentale welzijn."

MOEV zet je school in beweging

Stilstaan is achteruitgaan. Daarom is bewegen de toekomst. In samenwerking met MOEV en Sport.Vlaanderen zetten onze scholen in op gezondheidsdoelstellingen én op plezierbeleving tijdens bewegings- en sportactiviteiten. Daarnaast stimuleren we met de SNS-pas het sporten na school. Centraal staan het welbevinden van de leerlingen, de motorische ontwikkeling van de leerlingen en de facilitering van kansengroepen en bewegingsarme subgroepen.

Fysieke en mentale gezondheid

Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van de leerling en sporten heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van de leerling. Gezonde leerlingen hebben betere schoolprestaties en kennen minder schooluitval. Maar gezondheid is ook mentaal. We bevorderen het welbevinden van onze leerlingen binnen een positief pedagogisch klimaat. Het werkt positief op de gezondheid, het verbetert de leerprestaties en het voorkomt bovendien psychische problemen op latere leeftijd.

Scholengroep Sint-Michiel zet in op gezonde leerlingen, zowel fysiek als mentaal.