Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op je computer of mobiel apparaat worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Als je naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om inloggegevens te bewaren.

Noodzakelijke cookies stellen gebruikers in staat om door een website te navigeren en de functies van de website te gebruiken. Dit zijn directe cookies, die door de website gecreëerd worden om de webpagina beter te laten functioneren.

Performance cookies van derden verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en foutmeldingen. We gebruiken #Google Analytics# om een duidelijk beeld te krijgen van de bezoekersstromen, paginaweergaves … Delen van de website kunnen zo in functie van het gedrag van de bezoekers aangepast worden.

Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van een website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeuren, regio, login).

Social media cookies van derden zijn cookies die functionaliteiten van social mediawebsites mogelijk maken. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt om een pagina te delen, wordt een social media cookie geplaatst. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven: FacebookGoogle+/Youtube, Twitter. Let er op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. Je kan je browser zo instellen dat je gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Je kunt ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiel apparaat verwijderen.

Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/. Voor meer informatie per type browser zie ook volgende links: Internet ExplorerMozilla FirefoxChromeSafari.

Als je verschillende toestellen gebruikt om deze website te bezoeken, moet je je cookievoorkeur instellen op de browser van elk toestel.

Met deze tekst willen we:

 • > aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;
 • > een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:
  • >> welke gegevens verzamelen we?
  • >> waarvoor gebruiken we deze gegevens?
 • > aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren ?
 • > verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;
 • > jou informeren over ons cookiebeleid;
 • > uitleggen welke rechten je hebt.

Scholengroep Sint-Michiel is de beheerder van de website www.sint-michiel.be. Bijgevolg is Scholengroep Sint-Michiel de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door www.sint-michiel.be verwerkt worden.
Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 • > Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om www.sint-michiel.be te laten functioneren;
 • > moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;
 • > mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;
 • > moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van www.sint-michiel.be overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.
In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

Doel: de vlotte behandeling van jouw vraag
Persoonsgegevens: Naam, adres en emailadres
Hoe komen we in het bezit van deze gegevens? via contactname met ons per mail of inschrijving voor evenement
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie ontvangers: Scholengroep Sint-Michiel

www.sint-michiel.be maakt gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:
cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren

 • cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen:

 • Facebook;
 • Youtube;
 • Twitter;
 • > Google Analytics.

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur een mail naar: privacy@sint-michiel.be
Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.
Meer informatie over jouw rechten vind je op www.privacyopschool.be