Pastoraal als het kloppend hart van de school!

We willen onze scholengroep bezielen vanuit de zingeving en de levenshouding die spreken uit het evangelie.

We willen bouwen aan een gemeenschap waarin iedereen zichzelf mag zijn en waar we samen geloven in dezelfde boodschap van hoop en toekomst. Een gemeenschap in diversiteit, met respect voor de ander, maar met een gedeeld verhaal.

We willen zorg dragen voor mensen:

  • door het geloof in het goede van elke mens te stimuleren
  • door elke mens te motiveren om het beste in zichzelf aan te spreken en naar boven te halen
  • door elke mens te enthousiasmeren om voorbij de oppervlakkigheid samen met anderen te zoeken naar de liefdevolle kracht van het leven

Om dit concreet te maken hebben we tijd, ruimte, middelen en vertrouwen nodig om te kunnen experimenteren en ervaren!

Wij willen pastoraal zichtbaar, voelbaar en tastbaar maken in het alledaagse schoolleven!

Door een sterke kernwerking (stuurgroepwerking) willen wij in het verhaal van Jezus gaan staan en er zorg voor dragen omdat wij geloven dat dit nog steeds een sterk verhaal is voor onze katholieke scholen!

 

De kracht van verbinden!
Mensen samen brengen en samen houden
vanuit een grote bezorgdheid om elkaar,
om toekomst te maken voor mensen
in de hele wereld.

De kracht van
verbanden die genezen
of op zijn minst de pijn wat verzachten.
Zij verwarmen wat koud
en somber is geworden.

Verbonden
met het lot van een ander,
met de Ander,
en van hieruit in beweging komen
en stappen zetten in engagement.

Dat is de kracht van verbinden
die je rijker maakt.

pastoraal jaarthema 21-22