Open blik naar jezelf

Persoonlijke groei

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen groeien tot mensen met ruggengraat, zelfbewuste mensen die stevig in hun schoenen staan, doorzettingsvermogen tonen en kunnen incasseren, voor hun principes staan en constructief kritisch durven zijn. Minstens even belangrijk zetten we in op het empathisch denken en handelen, iedereen moet respect hebben voor de andere. De leerkrachten, opvoeders en directie van scholengroep Sint-Michiel leveren een substantiële bijdrage aan de persoonlijke en intellectuele ontwikkeling van de leerling, binnen en buiten de schoolmuren.

Groeien als persoon

Als leerlingen naar de middelbare school gaan, verandert er ontzettend veel. Ook leerlingen zelf veranderen, daar houden we rekening mee. Bij ons mag je zijn wie je bent. Iedereen is anders, doet anders en leert anders. Iedere leerling krijgt alle ruimte om te ontdekken wie hij is. We helpen onze leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Ze leren veel over zichzelf om goede keuzes te maken voor nu en later. We streven ernaar dat onze leerlingen succesvol zijn op onze school, in hun latere werk en als mens.

 

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Vorming gaat over kennis,
maar ook over groeien als persoon."

Belangrijke vaardigheden

We gaan niet alleen voor het behalen van een diploma, we kijken ook naar wat onze leerlingen verder nodig hebben om straks vooruit te kunnen in de snel veranderende wereld. We reiken de leerlingen de juiste tools aan zodat ze precies over die vaardigheden beschikken die de 21ste eeuw van hen vraagt. Zo kunnen de leerlingen, op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen, steeds een plaats vinden in de maatschappij, juist als die zo sterk in beweging is. Het studieaanbod van scholengroep Sint-Michiel is domeinoverschrijdend, doorstroomgericht of arbeidsmarktgericht. De leerlingen krijgen de gepaste vaardigheden aangeleerd om klaar te zijn voor verdere studies, voor de werkomgeving of voor het ondernemerschap.

 

Zorg op maat van de leerling

Dankzij onze uitgebreide zorgstructuur kunnen we onze leerlingen optimaal ondersteunen waar zij dat nodig hebben. We leren van en met elkaar. Binnen onze scholengroep zorgen we voor een nauwe samenwerking tussen iedereen die invloed heeft op de opvoeding en ontwikkeling van de leerlingen. We leggen een sterk accent op persoonlijke vorming en maatwerk in uitdaging en ondersteuning. Voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, … kunnen aanpassingen gelden in de klas. Naast zorgmaatregelen voor leerlingen met een leerstoornis, is er ook een actieplan voor cognitief sterk functionerende leerlingen. De leerling leert zijn eigen ambitie en talenten te waarderen en vindt wegen om deze te ontplooien. Hij leert om vanuit zijn individuele mogelijkheden positief om te gaan met anderen en zichzelf.

 

Scholengroep Sint-Michiel staat synoniem voor
onderwijs dat uitdaagt tot verdere ontwikkeling.