Open blik

naar

de toekomst

Duurzame innovatie

Innovatie is een vat vol kansen. Als onderwijsvorm, maar ook als doel én middel om te slagen. Digitaliseren, diversifiëren, vernieuwen en aanpassen. Wij bieden een gereedschapskist aan nieuwe vaardigheden.

Digitaal is het nieuwe normaal

De mogelijkheden van ICT benutten we volop om ons onderwijs eigentijds te houden, zodat het aansluit bij de belevingswereld van onze leerlingen. Meer zelfs, we innoveren constant en prikkelen de digitale geletterdheid door het inzetten van digitale technologie. We brengen computational thinking, robotica, virtual reality, mediawijsheid, ... in onze onderwijsvormen en in de leefwereld van de leerlingen. Met de Digisprong diepen we onze digitale voorsprong verder uit.

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Vorming is denken in kansen, om ruimte te scheppen voor nieuwe,
creatieve oplossingen en toepassingen."

Innovatieve houding

We bewaken de kwaliteit van ons onderwijs continu en blijven zo in ontwikkeling. We streven voortdurend naar verbetering van onze werkwijze, technologisch of procesmatig, ten behoeve van het resultaat van de leerling. Ieder personeelslid neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt professionaliteit steeds opnieuw gedefinieerd.

 

Nieuwe onderwijsvormen

We introduceren nieuwe onderwijsvormen. Onze unieke paardentherapie is een voorbeeld van een innovatieve aanpak die onze leerlingen helpt om makkelijker te praten of gevoelens te uiten. Een ander voorbeeld is ons virtual reality lab waarbij leerlingen meerdere VR-facetten kunnen beleven. De vernieuwende onderwijstoepassingen en ideeën zijn legio. We betrekken de bedrijfswereld en voorzien passend onderwijs op al onze locaties, met praktijkruimtes en -mogelijkheden die ervoor zorgen dat onze leerlingen perfect voorbereid zijn op hun stappen na het middelbaar onderwijs.

 

Door zichzelf constant her uit te vinden geeft Scholengroep Sint-Michiel de leerlingen een voorsprong in de wereld van morgen.