Open blik

naar buiten

Grenzeloze solidariteit

Onze scholen zijn ontmoetingsplaatsen, net zoals in de maatschappij. Verscheidenheid is een voordeel. Je leert verschillen kennen, ermee omgaan en ze te waarderen. Dit is belangrijk in de ontwikkeling van de leerling. De wereld verandert, wij veranderen mee. We verbreden de wereld van de leerling door contact met andere sociale groepen en culturen.

Leerlingen worden zich bewust van hoe mensen met elkaar omgaan, grenzeloos en solidair. De waarde van respect voor elkaar kan niet onderschat worden.

caret-down caret-up caret-left caret-right

"Vorming gaat over maatschappelijk bewustzijn
en mondiaal besef."

Sociaal engagement en verdraagzaamheid

Deelnemen aan de maatschappij betekent ook actief burgerschap, onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen in de maatschappij. Zo leren ze ruimer te denken over zaken die zowel binnen als buiten de school gelden (iedereen is anders, pesten hoort nergens, ...). Dergelijk burgerschap is gebaat bij de ontwikkeling van belangrijke vaardigheden zoals communiceren, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen.

 

Wereldburgers

We staan midden in de wereld, zonder oogkleppen. We leven in een samenleving waar diversiteit een troef is. Het is belangrijk om andere opvattingen en culturen te leren begrijpen en benutten. Onze leerlingen worden wereldburgers met een open blik naar de toekomst. Samen leren we anders zijn.

 

 

 

Scholengroep Sint-Michiel werkt actief in en met de buitenwereld
en zal dit in de toekomst voortzetten en kwalitatief versterken.