Broederschool: Eerstejaars kiezen massaal voor ART!

Elke vrijdagnamiddag stormen er 14 enthousiaste leerlingen naar onze studio. De groep heeft erg uiteenlopende interesses. Er zijn dansers, muzikanten, toneelspelers, circusartiesten en zelfs een skatester. In een ontspannen sfeer ontdekken ze hun grenzen van creatief denken en durven uitvoeren. Al in de tweede les merkte ik dat die grens snel kan verlegd worden en dat deze leerlingen zich gemakkelijker kwetsbaar durven opstellen. Iedereen treedt ook elke les uit zijn of haar comfortzone en leert nieuwe gebieden kennen buiten zijn of haar specialiteit.

Na een opwarmertje vinden we steeds de juiste focus om ons daarna twee lesuren te verdiepen in leuke situatietoneeltjes, muzikale uitdagingen en taalvaardigheid in functie van creatief schrijven. Elke les staan we op het podium en worden de leerlingen uitgedaagd om te spreken voor de groep, om om te gaan met stress op een podium en om hun talent te durven delen. Omdat we mondmaskers dragen, gebruiken we steeds micro’s bij toneelvormen zodat we elkaar toch kunnen begrijpen. Na twee maanden merk ik dat de meeste leerlingen steeds gemakkelijker op het podium bewegen en dat is fijn om vast te stellen. De school heeft de juiste keuze gemaakt om dit vak voortaan aan te bieden. De leerlingen ontwikkelen vaardigheden die ze op heel veel verschillende gebieden kunnen gebruiken.

(Leerkracht Arne Cools)