KSR: Solidariteitsprojecten

Armoede is geen kinderspel.
De leerlingen van de derdes verzamelden massaal speelgoed, kinderkledij en droge voeding in. (zie affiche). De ingezamelde materialen worden geschonken aan verschillende organisaties in de regio van Roeselare.
De inzamelactie werd een overweldigend succes! De betrokken leerlingen leverden zelf een deel van de vele donaties af bij Mensen helpen Mensen.