KSR: Sociale stage

Sociale stage

Vanaf het schooljaar 2019-2020 doorlopen alle leerlingen van de 5des in het college een nieuw traject binnen het curriculum van de 3de graad: SOCIALE STAGE (Vorming door maatschappelijk engagement).

  • De sociale stage is een nieuwe pedagogische werkvorm die focust op de “menswording” binnen het curriculum van onze leerlingen en die andere competenties en vaardigheden dan de louter intellectuele bij leerlingen ontwikkelt.
  • Van alle leerlingen van het 5de jaar wordt verwacht dat ze zich gedurende 25 uren op jaarbasis engageren voor sociaal-maatschappelijk werk binnen een sociale instelling of organisatie. Ze leren kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is, met wat verbindt en wat onderscheidt. Kwetsbare mensen appelleren immers aan onze verantwoordelijkheid. De leerling stelt zich dienstbaar op voor een ander, maar het is die ander die de leerling iets leert. Tijdens de sociale stage doen leerlingen betekenisvolle ervaringen op met gedreven mensen in het werkveld.
Volgend Artikel