VISO is een Rode Neuzen School

In oktober organiseerden we voor het derde jaar op rij het project “Fit in je hoofd, goed in je vel”. Dit kadert in de nationale week van de geestelijke gezondheidszorg die van start ging op 1 oktober. Tijdens deze tiendaagse werkten we in alle klassen rond dit thema. De focus lag dit jaar opnieuw op het doorbreken van het taboe rond geestelijke gezondheidszorg bij onze leerlingen, en ook op het verhogen van hun weerbaarheid in het omgaan met problemen bij zichzelf of bij vrienden.
De zesdejaars organiseerden naar aanleiding van dit project een aantal acties om Rode Neuzen Dag te steunen. Dat dit een knap staaltje teamwork werd, getuigen de vele acties. De leerlingen verkochten verse soep, chocolademelk en koffie op de markt, organiseerden een filmavond, verkochten gelukskoekjes en pannenkoeken en boden nagelverzorging aan.
Ze zamelden zo maar liefst € 1300 in voor dit goeie doel!

Door Rode Neuzen Dag te steunen en projectmatig rond dit thema te werken, kreeg VISO het Label Rode Neuzen School! Vanuit de organisatie stond dit jaar namelijk het mentaal welzijn van jongeren op school centraal.

We zijn heel blij dat zoveel leerlingen, leerkrachten en opvoeders zich voor deze acties engageerden. Het bewijst eens te meer dat onze VISO-leerlingen het hart op de juiste plaats hebben!