VMS: meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen

Gouverneur Carl Decaluwé reikte de titel van ‘Meest Verkeersveilige School van West-Vlaanderen’ uit aan de VMS. Onze school krijgt deze onderscheiding voor de vele initiatieven die dit schooljaar werden genomen in het kader van de verkeersveiligheid.

Leerkracht Filip Tanghe is de voortrekker van de verkeerseducatie en verkeersveiligheid op school en krijgt hiervoor de medewerking van heel wat collega’s en externe partners. “Het is het derde schooljaar dat we in de VMS volop inzetten op verkeersveiligheid”, vertelt leerkracht Filip Tanghe. “Er waren voordien wel al een aantal losse initiatieven, maar nu gebeurt het meer gestructureerd. We proberen de leerlingen duidelijk te maken dat hun deelname aan het verkeer risico’s inhoudt en dat ze zelf moeten kiezen voor veiligheid. Ik vond een tiental collega-leerkrachten bereid om zich hier ook voor in te zetten. Daarnaast zijn ook de ouderraad, de politiezone RIHO, de stad Roeselare, de provincie West-Vlaanderen en de hogeschool VIVES partners in het verkeersveiligheidsbeleid van de VMS. We kunnen voor onze werking ook rekenen op een subsidie van de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde.”