VTI: Denken, Maken & Leren

In het kader van STEM (en ook in andere afdelingen) werkt het VTI volop aan de uitbouw van een MAAK-leeromgeving. Bij de meeste mensen is een fab- of maaklab als begrip beter gekend. Daarom kocht de school onlangs een lasercutter aan. De bedoeling is om deze machine onder andere in te zetten in het leerproces van onderzoek, ontwerp en realisatie van prototypes en andere toepassingen. Op die manier krijgt de component Engineering binnen STEM echt betekenis in combinatie met een aantal algemene of technische vakken. In dezelfde ruimte kunnen leerlingen trouwens ook aan de slag met de 3D-printer en nog een aantal andere machines.

De leerlingen krijgen een probleem voorgesteld en gaan op basis van trial-and-error en/of brainstorming op zoek naar een oplossing en werken alleen of samen een project uit. Wij trachten in deze MAAK-leeromgeving maximale leerwinst te bereiken bij onze leerlingen en ook hun motivatie aan te scherpen. De wijze Confucius zei ooit: “Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me mee-maken en ik zal het me eigen maken
.”