Het internaat begeleidt

Persoonlijke opvolging is een belangrijke opdracht van het internaat. Een Sint-Michielinternaat zorgt voor een rustig studieklimaat. De opvoeders ondersteunen de internen om hun leer- en werkmethode te optimaliseren. Samen met de leerlingen wordt gezocht naar wat zij nodig hebben om te groeien.

 

 

Studiebegeleiding

Onze opvoeders zorgen voor een goed en gestructureerd studieklimaat en geven tips en tricks om te komen tot een zelfstandige studiemethode. Daarnaast worden de leerlingen constant gemotiveerd om de juiste zaken eerst aan te pakken.
Leerlingen uit de eerste graad maken kennis met een nieuwe wereld. We helpen met het structureren van hun schoolwerk. Bij het ‘leren leren’ helpen we bij het leerproces en creëren we een basis op maat om beter te studeren.
Voor leerlingen uit de tweede en derde graad leggen we steeds meer de nadruk op het zelfstandig verwerken van de leerstof.
Vakgerelateerde vragen kunnen dankzij de multimediale leeromgeving rechtstreeks via de vakleerkracht opgelost worden.

 

 

Luisterend oor

Ondersteuning in de opvoeding is minstens even belangrijk als studiebegeleiding. De jongeren kunnen vertrouwen op opvoeders die hen helpen en ondersteunen. Korte gesprekjes of een schouderklopje kunnen een wereld van verschil maken. Alle opvoeders geloven in de groeikansen van iedere leerling. We hechten veel belang aan de persoonlijke ontwikkeling van onze internen. Begeleiding is ook vertrouwelijke zorg.

Dialoog staat centraal in de internaten van scholengroep Sint-Michiel, zowel tussen leerling en school, tussen internaat en school, als tussen leerling en internaat.

 

 

Ontdek onze internaten

Voor leerlingen van Barnum, VISO en Onze Jeugd.

Voor leerlingen van basisschool De Boomgaard, secundaire school HKA en Onze Jeugd.

Voor leerlingen van Broederschool, Burgerschool, Klein Seminarie, Onze Jeugd, VABI, VMS en VTI