Sinds september 1999 is de scholengroep Sint-Michiel de overkoepelende vzw, die het volledige aanbod van het katholiek secundair onderwijs van de regio Roeselare-Ardooie organiseert. De 10 secundaire scholen die de vzw vertegenwoordigen, werken intens samen op pedagogisch, didactisch, materieel en financieel vlak. De vzw Scholengroep Sint-Michiel is verantwoordelijk voor deze 10 scholen en waakt over de kwaliteit van ons regionale onderwijsaanbod.

Wij bieden de twaalfjarigen een brede waaier van studierichtingen in vier onderwijsvormen: algemeen- (aso), technisch- (tso), beroepssecundair (bso) en buitengewoon (buso) secundair onderwijs. Leerlingen die kiezen voor het internaat, worden warm onthaald en goed begeleid in één van onze drie modern uitgeruste en leerling vriendelijke internaten: Internaat Zuid en Internaat Noord bevinden zich in Roeselare, Internaat Oost in Ardooie.

Deze brochure wil alle twaalfjarigen en hun ouders wegwijs maken in het secundair onderwijsaanbod van de scholengroep Sint-Michiel en eveneens inspiratie wekken voor de toekomstige studieloopbaan. Het is de bedoeling dat iedere leerling “zijn plekje” ontdekt, want uiteindelijk gaat het erom dat iedere twaalfjarige de meest geschikte school en opleiding kan kiezen binnen de regio Roeselare-Ardooie.

Wij zijn ervan overtuigd dat de scholengroep Sint-Michiel alle troeven in huis heeft om de toekomstdromen van twaalfjarigen werkelijkheid te laten worden. Hoewel alle katholieke secundaire scholen van de regio Roeselare- Ardooie heel wat onderlinge afspraken maken en eenzelfde koers varen, legt elk toch eigen accenten in onderwijs en opvoeding. Dit zal je gaandeweg ontdekken tijdens het lezen van deze brochure.

Samen en toch verschillend, met diepe wortels in het verleden én met oog en aandacht voor wat de toekomst ons brengt, een sterke groep die ook jouw vertrouwen waard is!

Jan Vincent Lefere
Voorzitter schoolbestuur
jan-vincent.lefere[at]sint-michiel.be