Campus Delbekestraat
Dokter Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare
T. 051 20 88 77 – F. 051 24 67 18
viso.delbekestraat@sint-michiel.be

Campus Polenplein
Polenplein 23 – 8800 Roeselare
T. 051 20 14 57 – F. 051 24 51 14
viso.polenplein@sint-michiel.be

http://www.viso-roeselare.be

Directieteam
Joeri Sioen
Patrick Soenen
Veerle Vanoost, eindverantwoordelijke

Infodag 12-jarigen
1A (VISO P): donderdag 25 april, om 17.30u, 18.30u en 19.30u.
1B (VISO D): dinsdag 30 april, om 19u.

Infodag 14-jarigen
Donderdag 14 maart (VISO P)
Dinsdag 19 maart (VISO D)

Open dag
Zondag 5 mei, 13.30u-17.30u