Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare
T. 051 26 47 14 – F. 051 26 47 27
vabi@sint-michiel.be – http://www.vabi.be

Directieteam
Els Degraeve
Bart Vandenberghe, eindverantwoordelijke