Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare
T. 051 26 47 14 – F. 051 26 47 27
vabi@sint-michiel.be – http://www.vabi.be

Directieteam
Els Degraeve
Bart Vandenberghe, eindverantwoordelijke

Infodag 14-jarigen
woensdag 1 juli 2020 vanaf 19.00u