Zuidstraat 27 – 8800 Roeselare
T. 051 26 47 26 – F. 051 26 47 27
kleinseminarie@sint-michiel.be – http://www.kleinseminarie.be

Directieteam
Dries Bekaert
Carla Obin
Kris Pouseele, eindverantwoordelijke

Openschool voor 12-jarigen
zondag 26 april 2020 vanaf 13.30 tot 17.00u
woensdag 29 april 2020 van 13.00 tot 18.00u
Infonamiddag 12-jarigen
zondag 26 april 2020 van 13.30 tot 17.00u
Infoavond 14-jarigen
dinsdag 26 mei 2020 om 19.30u