Mandellaan 170 – 8800 Roeselare
T. 051 20 03 03 – F. 051 24 71 18
broederschoolroeselare@sint-michiel.be – http://www.broederschool-roeselare.be

Directieteam
Vincent Claerhoudt
Lisa De Ruyck, eindverantwoordelijke

Infodag 12-jarigen
/

Infodag 14-jarigen
/

Open dag
/