Broederschool: Bert Verbeke over De la salledag in de Broederschool