Leren op school en op de werkvloer

Duaal leren is het leren van de toekomst!

Duaal leren is een combinatie van 'leren op school' en 'leren in een bedrijf of zaak'. Je krijgt 'op school' 1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsgerichte vorming. Op jouw 'werkplek' leer je, onder begeleiding van een mentor, de theoretische kennis, de praktische vaardigheden en de attitudes die nodig zijn voor jouw specifiek beroep.

Je behaalt, als je slaagt, een identiek 'getuigschrift/diploma' zoals in het gewone traject secundair onderwijs. Als je niet slaagt voor de algemene vorming, krijg je enkel een bewijs van beroepskwalificatie.

Een beroepsopleiding is altijd graadsgebonden.

Toelatingsvoorwaarden

Bij elke inschrijving wordt via een intakegesprek bepaald of je definitief in aanmerking kan komen voor deze trajecten. Belangrijk is dat je arbeidsbereid EN arbeidsrijp bent. De delibererende of begeleidende klassenraad van de vorige opleiding en/of trajectbegeleider van de nieuwe duale opleiding geven hierover een (niet-bindend) advies.

3de graad
Logistiek

2de graad
Machinaal houtbewerker
Keukenmedewerker
Hulpkelner
Medewerker ruwbouw

3de graad
Lassen-constructie
Ruwbouw
Restaurant en keuken

Specialisatiejaar
Zorgkundige
Interieurbouw
Dakwerker

3de graad
Dier en milieu
Groenaanleg en -beheer

Specialisatiejaar
Tuinaanlegger-groenbeheerder

3de graad
Haarverzorging

Specialisatiejaar
Dakwerker
Interieurbouwer