Leren op school en op de werkvloer

Duaal leren is het leren van de toekomst!

Duaal leren is een combinatie van 'leren op school' en 'leren in een bedrijf of zaak'. Je krijgt 'op school' 1 dag algemene vorming en 1 dag beroepsgerichte vorming. Op jouw 'werkplek' leer je, onder begeleiding van een mentor, de theoretische kennis, de praktische vaardigheden en de attitudes die nodig zijn voor jouw specifiek beroep.

Je behaalt, als je slaagt, een identiek 'getuigschrift/diploma' zoals in het gewone traject secundair onderwijs. Als je niet slaagt voor de algemene vorming, krijg je enkel een bewijs van beroepskwalificatie.

Een beroepsopleiding is altijd graadsgebonden.

Toelatingsvoorwaarden

Bij elke inschrijving wordt via een intakegesprek bepaald of je definitief in aanmerking kan komen voor deze trajecten. Belangrijk is dat je arbeidsbereid EN arbeidsrijp bent. De delibererende of begeleidende klassenraad van de vorige opleiding en/of trajectbegeleider van de nieuwe duale opleiding geven hierover een (niet-bindend) advies.

2de graad duaal (3de en 4de jaar) 
Medewerker ruwbouw                                              

Medewerker hout                                                       
Machinaal houtbewerker                                         
Hoeknaadlasser                                                           

Winkelmedewerker                                                  
Hulpkelner
Keukenmedewerker

3de graad duaal (5de en 6de jaar)
Lassen-constructie
Ruwbouw

Restaurant en keuken 

7de jaar BSO duaal (Specialisatiejaar)
Dakwerker

Monteur-steigerbouw
Lasser-monteerder
Interieurbouwer

Verzorgende/Zorgkundige 

3de graad duaal (5de en 6de jaar)
Haarverzorging

7de jaar BSO duaal (Specialisatiejaar)
Kapper-stylist

3de graad duaal (5de en 6de jaar)
Dier en milieu
Groenaanleg en -beheer

7de jaar BSO duaal (Specialisatiejaar)
Tuinaanlegger-groenbeheerder