Internaat Zuid: werken aan kwaliteit op Internaat Zuid

Om een werking van een 180-tal internen vlot te laten lopen is een sterke basis nodig. Het team met opvoeders, technische dienst en logistiek staat daarbij centraal. Daarnaast is er de samenwerking met leerlingenbegeleiders, leraren, directieleden, CLB, ondersteuners, en zo meer. Om die samenwerking te bevorderen organiseerden we op 30 november “Ontdek Internaat Zuid voor professionals” voor de zeven scholen waarmee we samenwerken. Op dit netwerkevent kregen de deelnemers een pedagogische duiding. Zo brengen we de verschillende entiteiten dichter bij elkaar en creëren we participatie.

Participatie is het centraal thema vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen dienst internaten. In dat kader hebben we zo’n 40 beheerders bij ons kunnen verwelkomen tijdens de regiovergadering van de West-Vlaamse internaten.

Als internaat streven we ernaar om sterke fundamenten te leggen om onze werking te laten groeien. Met het team van opvoeders kijken we regelmatig in de spiegel: hoe kunnen we onze werking verder professioneel uitbouwen? Hoe kunnen we onze kennis en ervaring borgen voor de toekomst? Het koppelen en formaliseren van de praktijk aan wetenschappelijke inzichten is daarbij een belangrijk element.

Iedere opvoeder is procesbewaker van een bepaald thema. Hij of zij krijgt daarbij de kans om zich bij te scholen en te verdiepen. Actuele thema’s zijn ons pestbeleid, studiecoaching en mediawijsheid.

Over dit laatste thema volgden enkele van onze opvoeders een studienamiddag voor ondersteund personeel aan de Kulak in Kortrijk. Centraal thema: Wat zijn de gevaren van het internet? Hoe gaan we als opvoeder hierover in dialoog met jongeren? We kregen concrete tips om aan de slag te gaan op het internaat.

Daarnaast plannen we in het tweede trimester via de Thomas More hogeschool een sessie over effectief leren. In de praktijk neemt de opvoeder namelijk een coachende rol op: mee opvolgen taken en toetsen, ondersteuning bij samenvattingen, planningen, tips en tricks bij het studeren, motiveren, enzovoort.

De ontwikkeling van de intern staat bij ons centraal en dat wordt ook verwacht vanuit de overheid. Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen worden kwaliteitsverwachtingen vooropgesteld waaraan het internaat moet voldoen. Als internaat toetsen we ons hieraan regelmatig: tijdens de teamvergadering of de pedagogische studiedag. Tijdens die laatste studiedag gingen onze opvoeders trouwens op bezoek bij de collega’s van Internaat Noord en Internaat Oost op zoek naar “good practices”. Op die manier leren we van elkaar en staan we als internaat nooit stil.