IHKA: Het Q-team van het IHKA luistert

Onze school – H. Kindsheid – Ardooie – wil kwaliteitsonderwijs aanbieden aan leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het is dan ook een blijvende bezorgdheid om steeds alert te zijn voor punten die voor verbetering vatbaar zijn. Hierbij zien mensen die wat verder van ons werkveld staan misschien vlugger groeivlakken voor onze school dan wij die er dagdagelijks instaan.

Op woensdagavond 20 april bracht het ‘Q-team’ (= de werkgroep die waakt over de kwaliteit van onze school) verschillende mensen met een diverse beroepsachtergrond samen, die het IHKA menen te kennen of die een uitgesproken mening over het onderwijs in het algemeen bezitten.
Op een informele manier peilden wij die avond naar oprechte meningen, (constructieve) kritieken en ideeën waarmee wij achteraf aan de slag kunnen om zo de kwaliteit van onze school in de toekomst te versterken.

Schoolbegeleider Philip Vercouteren hadden wij als moderator uitgenodigd om de ‘luisteravond’ te begeleiden. Vierentwintig aanwezigen met diverse achtergrond werden in zes groepen onderverdeeld. Via drie vraagrondes werd er telkens gepeild naar:

  • het beeld van onze school;
  • wat de aanwezigen verstaan onder kwalitatief onderwijs;
  • hun mening over ons pedagogisch project.

Na elke ronde kwam er vanuit elke groep een synthese.

Het werd een vruchtbare avond waarbij wij heel wat interessante ideeën gesprokkeld hebben. Het is nu de bedoeling om vandaaruit enkele doelstellingen voor de komende jaren te formuleren en daar enkele actiepunten aan te koppelen.