CLW: Eindwerken zorgkundige duaal

Deze 8 fantastische jongeren legden voor jury hun eindwerk af met een presentatie over de inhoud van het werken in het werkveld. Daarin brachten ze de visie en missie van hun werk(gever) naar voor en reflecteerden over hoe zij zich hierin konden vinden. In een ander onderwerp gingen ze dieper in op de acties rond preventie op het werk en hoe zij daarin bijdragen. En als slot gaven ze meer uitleg over en een beschrijving van en de zorgnoden van de 'zorgvrager' die ze mochten begeleiden. Deze presentatie is inherent onderdeel van de opleiding en zorgt ervoor dat de leerling zich verder verdiept in de afdeling waarop ze werken en het leven van de bewoners daar.