Barnum: school of rock

De leerlingenraad kon na twee jaar nog eens School or Rock organiseren, een middag waar iedereen het beste van zichzelf kon geven.