VTI: Leerlingen derde graad bso in dialoog met de bisschop van Brugge

Om te weten wat er echt leeft bij jongeren organiseerde de Kerk een jongerensynode. In heel wat klassen besteedden onze godsdienstleerkrachten aandacht aan deze synode. Na de voorbereiding en duiding in de klas was het op donderdag 25 februari eindelijk zo ver. Een delegatie van acht leerlingen uit onze derde graad bso bracht de thema’s aan die jongeren voor de kerk belangrijk vinden. Het handelde vooral over de taal die de Kerk gebruikt en de manier waarop er gevierd wordt. Alles gebeurde uiteraard online en Coronaproof zoals dat in deze buitengewone tijden hoort. Bisschop Lode luisterde aandachtig naar de bekommernissen van onze meisjes en jongens uit het beroepsonderwijs die hun standpunten heel goed beargumenteerden. Zowel de begeleiders, de leerlingen als de bisschop vonden het overleg heel waardevol. Bedankt aan allen die dit mogelijk maakten.