ZUID: kerstwensen uit internaat Zuid

Beste ouder(s), internen,

Dit schooljaar startte ons internaat op een toch wel héél bijzondere manier voor onze 150 internen en 11 opvoeders.
Alle scholen en internaten startten in september in fase geel en stilaan gingen we over naar code oranje.
De eerste graad van het secundair onderwijs konden en volgen voltijds les op school, de tweede en derde graad secundair onderwijs volgen maar voor 50% fysiek les.
Het is/was voor de internen én personeel niet evident om op internaat diezelfde rust en structuur aan te bieden en te krijgen zonder ontspanningszalen, TV-zalen en dergelijke meer…
We blijven op internaat en in deze tijden méér en méér tijd vrijmaken voor de emoties en zorgen van leerlingen gecombineerd met de corona -maatregelen die we nemen om ons samenleven zo veilig mogelijk te organiseren.

We houden eraan u alvast een goede gezondheid toe te wensen en aangename en
prettige feestdagen !!