Klein Seminarie: Bezinnen in coronatijden

De laatste lesweek voor de herfstvakantie maken wij traditioneel tijd en ruimte voor onze bezinningsdagen. Ondanks de beperkingen slaagden onze klassenleraren er in om voor onze eerstes, vierdes, vijfdes en zesdes een boeiend dagprogramma uit te werken. De tweedes en de derdes hebben hun jaardag nog te goed!

Tijdens deze jaardagen komen thema’s zoals ‘jezelf zijn, jezelf (leren) kennen, jezelf tegenkomen en de andere zichzelf laten zijn’ op verschillende manieren aan bod: luisterend, in dialoog met elkaar, interactief en/of ludiek. Onze vierdes volgden een workshop geleid door Pimento rond weerbaarheid, seksualiteit en relatievorming. Rishi Panchasara ging met de leerlingen in dialoog rond vooroordelen, clichés en diversiteit. Tijdens een groepsversterkend spel werden de leerlingen uitgedaagd op vlak van creativiteit, sportiviteit, snelheid, samenwerking en behendigheid.  Fons Deseyne ging bij onze vijfdes in op het thema van geestelijke gezondheidszorg. Hij werkte vooral omtrent sensibilisering en destigmatisering van dit actuele thema. Daarna maakten de vijfdes onder begeleiding van Piazza dell’Arte kunst van recyclagemateriaal. Als sportieve afsluiter was er een  boeiende fotozoektocht over heel het schooldomein. Onze zesdejaars kregen onder andere een lezing van prof.dr. Johan Swinnen en de eerstes streden om de titel in de onvergetelijke corona Kahootquiz.