Broederschool: Basisoptie Wetenschappen – 2de middelbaar

Waarom zinken, zweven of drijven voorwerpen? In welke omstandigheden groeien gisten het beste? Dit zijn maar enkele onderwerpen van de vele die we in de Basisoptie Wetenschappen onder de loep nemen.

De Basisoptie Wetenschappen laat jongeren kennismaken met wetenschappen, meer bepaald met fysica, chemie en biologie. Dit nieuwe vak ‘vervangt’ wetenschappelijk werk dat tot vorig schooljaar dienst deed als kennismaking met wetenschappen. Ook inhoudelijk lijken deze twee vakken sterk op elkaar.

Één verschil is nu dat er een verplichte onderzoeksopdracht voor elk van de drie eerder genoemde disciplines in het leerplan werd opgenomen. Een onderzoeksopdracht waarbij de leerlingen zoveel als mogelijk zelfstandig werken en in groepjes aan de slag gaan met het schrijven van instructies voor de proeven, het uitvoeren ervan en het analyseren en verklaren van de waarnemingen. Daarbij komen heel wat wetenschappelijke vaardigheden aan bod zoals metingen uitvoeren, waarnemingen noteren, berekeningen uitvoeren…

Het vak is er ook met een knipoog naar de studiekeuze die na het tweede jaar zal moeten gemaakt worden. Door een kennismaking met wetenschappen, talen en economie in het tweede jaar, ontdekken de leerlingen waar hun interesses liggen en helpt dit om een keuze te maken in de tweede graad.

(Leerkracht Sigrid Keymeulen)