Broederschool: ICT Mediawijs

ICT

Onze samenleving wordt op zowat alle vlakken meer en meer digitaal. Dat verandert het dagelijks leven van iedereen, jong en oud, in een razendsnel tempo. Willen we als school mee zijn met wat er in de wereld gebeurt, dan moeten we ervoor zorgen dat iedereen zo goed mogelijk vertrouwd wordt met die computer en de vele toepassingen ervan.

Op onze school geloven we in een dubbele aanpak.
Enerzijds leren onze leerlingen heel specifieke ict-kennis en ict-vaardigheden binnen een afzonderlijk uur ict: hoe zorg je voor een goede lay-out in een Word-document? Hoe werkt een tablet? Hoe vind je gemakkelijk iets op dat wereldwijde web? Hoe maak je een eenvoudig programmaatje dat jezelf het leven wat makkelijker kan maken?

Maar ict is natúúrlijk geen eiland op zich! Wat we in de ict-les leren, willen we zoveel mogelijk kunnen toepassen in de andere vakken op school. Zo maak je voor je presentatie in aardrijkskunde een prachtige powerpoint, weet je van het internet de rommel van het waardevolle materiaal te onderscheiden, tover je je eigen mobiele telefoon om tot een waardevol opzoekapparaat voor je presentatie Nederlands, of merk je dat sociale media zoals Facebook of Twitter bij goed gebruik een ideaal middel kunnen zijn tot samenwerking en overleg.
Zo wordt ict bij ons veeleer een middel dan een doel: het gaat erom ict te leren gebruiken zodat het je helpt je kennis en je vaardigheden te doen groeien.
Bij ons geen oubollig nerdgedoe, maar een gezond, realistisch en media-wijs gebruik van die schat aan ict-mogelijkheden!

Peter Devlieger