IHKA: Micro-onderneming IHKA schenkt winst aan goede doelen

IHK is een school die haar visie van warme en zorgzame school graag uitdraagt naar de buitenwereld. Daarom hebben de leerlingen van het vijfde jaar Economie beslist om, in het kader van de lessen bedrijfswetenschappen en Nederlands, zich in te zetten voor een goed doel.

Er werden de voorbije maanden drie micro-ondernemingen opgericht. Drie teams van elk vijf leerlingen kregen van hun leerkracht economie en Nederlands de opdracht een ondernemingsplan uit te werken en voor te stellen. Zo zetten ze hun theoretische kennis in de praktijk om.

Bovendien koppelde elke micro-onderneming haar activiteiten aan een goed doel. De keuze viel op Think-Pink (hulp voor vrouwen met borstkanker), het Amazonewoud en DVC Het Heilig Hart (zorg voor kinderen met fysieke en mentale beperkingen).

De leerlingen presenteerden de resultaten van hun inspanningen aan een expertenjury van drie oud-leerlingen en hun aandeelhouders, tijdens een algemene vergadering op dinsdag 12 november in de feestzaal van onze school.
Het team van experten bestond uit dhr. Hannes Debecker, financial reporting expert bij NV Deceuninck Plastics, mevr. Lore Vandeverre, notarieel jurist bij het notariskantoor Laga en dhr. Nicolas Verdonck, Credit Analyst bij NV Van Marcke. In het verleden waren ze ooit zelf als jonge micro-ondernemers actief op onze school.

De drie micro-ondernemingen slaagden erin om 1.555,20 euro winst te maken, waarvan 982,48 euro naar de goede doelen gaat.

 

Patrick Lecointre, leraar economie

Livine Gheysens, lerares Nederlands