VTI: 50 jaar bouw

50 jaar afdeling Bouw

Ter gelegenheid van hun 50 jarig jubileum organiseerde de bouwafdeling een nieuw evenement op de campus in Roeselare en Ardooie. We organiseerden op vrijdag 26 april een heuse bouwdag. Het werd een kijk-, beleef- en doedag voor allen in samenwerking met externe (bouw)bedrijven en organisaties. Deze bedrijven demonstreerden hun “kennen en kunnen” en lieten elke leerling proeven, via diverse workshops en demo’s, van de nieuwste technologie en technieken waarmee ze in de nabije toekomst te maken zullen krijgen. Elke “bouwklas” doorliep het demoparcours volgens een vast programma en tijdschema op beide schoollocaties in Ardooie en Roeselare.

203 leerlingen en 23 leerkrachten bouw kregen 12 diverse demo’s en workshops te zien. Daarbij wou onze afdeling vooral de vooruitstrevende en nieuwe technieken in verschillende bouwopleidingen benadrukken, net als het werken met ecologisch verantwoorde materialen en technieken. Daarnaast demonstreerden de technologie als hulpmiddel voor de realisatie van bouwprojecten, de veiligheid en ergonomie op de werkvloer alsook de ongevallenpreventie in alle opleidingen. We beschouwen onze school als een onmisbare schakel in de samenwerking met bedrijven. Het was een bouwboeiende dag.