KSR: Heropening Augustijnenkerk

Heropening Augustijnenkerk

Op vrijdag 17 mei 2019 is de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie feestelijk heropend. De kerk van het Klein Seminarie te Roeselare is gebouwd tussen 1725 en 1737 door de paters augustijnen en bevindt zich op de onderwijssite van de huidige Campus Klein Seminarie-VABI. De restauratie van de Augustijnenkerk is in 2019 voltooid. De kerk blijft ook in de toekomst een gewijde (stille) ruimte voor de onderwijsgemeenschap van de scholengroep Sint-Michiel en tegelijk zien we voor de toekomst mogelijkheden om de Augustijnenkerk breder ter beschikking te brengen voor lokale culturele gemeenschapsinitiatieven met respect voor deze liturgische ruimte.

Vorig Artikel

Volgend Artikel