IHKA: iedereen zijn eigen laptop

Wij kunnen er niet meer omheen: onze maatschappij is gedigitaliseerd. U kunt zich geen job meer indenken die geen gebruik maakt van een computer, smartphone, tablet … Encyclopedieën en woordenboeken kopen wij niet meer, want alle info vinden wij op het Internet. De meeste mensen gebruiken Facebook, Snapchat, Pinterest, WhatsApp … Onze bankverrichtingen of het invullen van de gehate belastingbrief doen wij via onze PC.

Het onderwijs dat de taak heeft om leerlingen voor onze maatschappij klaar te stomen, kan dan ook de digitale wereld niet uit de weggaan.
Jongens en meisjes moeten leren omgaan met de overvloed van informatie die hen via het Internet overspoelt. Het is de bedoeling dat wij hen ‘mediawijs’ maken. Het Internet biedt heel veel mogelijkheden, maar ze moeten ook de gevaren onderkennen en er leren mee omgaan.
De leerlingen mogen in de 21ste eeuw geen digibeten zijn, m.a.w. ze moeten vertrouwd geraken met de wereld van de informatica. Veel gebruikte programma’s (zoals bv. Office 365) moeten ze op school leren gebruiken.

De digitale hulpmiddelen bieden het onderwijs ook kansen om beter les te geven. Met een laptop kunnen leerkrachten de leerlingen veel individueler benaderen. Je kunt gemakkelijker differentiëren en remediëren door op het juiste tijdstip de gepaste leerstof aan te bieden.
Daarnaast kun je een les veel aanschouwelijker maken. Het is gemakkelijk om je uitleg met beelden te illustreren. Natuurlijk komt dit ook de leermotivatie ten goede.
Vandaar starten wij in het IHKA op 1 september 2018 voor onze leerlingen van het derde jaar met een laptopproject waarbij wij verwachten dat elke leerling over zijn eigen laptop beschikt. Het is de bedoeling dat wij dit elk jaar verder uitbouwen zodat binnen een zestal schooljaren elke IHKA’er in elke les een laptop bezit.

Om dit te realiseren doen wij een beroep op de firma Signpost, die al heel wat dergelijke projecten onder haar vleugels heeft. Vertrekkende vanuit hun ervaringen en die van de scholen die al met een laptopproject gestart zijn ( zoals de Burgerschool) hopen wij een vlotte opstart van ons laptopproject.