Burgerschool: Graadklas 1ste graad BSO

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen van 1B en 2BVL graag naar school komen? Hoe zorg je ervoor dat ze hun talenten kunnen ontdekken en ermee aan de slag gaan? Hoe ga je om met de grote diversiteit binnen deze groep leerlingen? In de Burgerschool gingen we op zoek naar een antwoord op deze vragen. Het resultaat is onder andere een graadklas waarin les gegeven wordt op maat van elke leerling en waarin elke leerling zijn eigen leerproces in handen neemt.

Beide klassen hebben samen les voor de vakken Nederlands - wiskunde en mavo - natuurwetenschappen. Daar zijn telkens 3 leerkrachten bij die de leerlingen begeleiden.
De leerlingen kiezen zelf hoe ze aan de slag gaan. Dat kan individueel, met hulp van een medeleerling, in groep of met ICT. Ze kiezen ervoor of ze al dan niet instructie nodig hebben.
Daarnaast zetten we ook in op actieve werkvormen. Wat professor Wouter Duyck ook moge zeggen in de verschillende media, wij ervaren dat onze leerlingen meer leren als het ook eens spelenderwijs mag gebeuren. Het werkt ook heel motiverend. Vandaar dat we veel spelvormen in huis hebben.

De leerstof wordt in verschillende niveaus aangeboden. Zo kan elke leerling op eigen tempo en volgens eigen mogelijkheden de eindmeet halen. Zwakkere leerlingen ervaren op die manier succeservaringen, sterkere leerlingen worden uitgedaagd en moeten niet meer wachten op de rest.

Deze werking vereist natuurlijk een goede infrastructuur. We hebben een grote ruimte waar de leerlingen in groepjes, of alleen kunnen werken. Er is ook een instructieruimte. Daar krijgen de leerlingen individueel instructie en maken ze toetsen.

 

We merken dat de veelheid aan werkvormen motiverend werkt voor de leerlingen. Op eigen niveau en tempo kunnen werken zorgt voor rust. De individuele opvolging werkt. Onze leerlingen komen graag naar de les.
Wij als leerkrachten vinden het heel fijn om samen te werken. We ervaren een flinke portie arbeidsvreugde.

Wil je meer weten? Altijd welkom in de Burgerschool.

Volgend Artikel